Услови

Е-пошта: forexfactory1shop@gmail.com
Скајп: vladimir_nikol2
Whatsapp: + 995511167545

 

И/Е ЛЕУЧАНКУ УЛАЏИМИР
улица Лочини, 3 канцеларија 5
Тбилиси, Грузија, 0101ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ
Следниве ги опишува условите ("Условите и условите") по кои услугата Forexfactory1 ("Сервисот" или "Ние") нуди пристап до интернет-страницата пронајдена во https://forexfactory1.com заедно со неговите специфични локации поврзани со земјата ("Мапа") за вас на клиентот, без оглед на тоа дали сте или не сте сопственик на сметка (како што е дефинирано подолу) ("Вие") и користењето на неговите производи преку Сајтот ").
ПРОЧИТАЈТЕ политика за приватност Политика за колачиња, ВНИМАНИЕ РИЗИК И СИТЕ НА СЛЕДНИВЕ УСЛОВИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРЕД УПОТРЕБА ОВОЈ САЈТ. СО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРИСТАП ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА ОВОЈ САЈТ ИЛИ БИЛО ПРОИЗВОДИ НА ОВОЈ САЈТ, ДА ГИ ЗАПИШИТЕ ВАШЕТО ПРИФАЌАЊЕ НА ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ. Ние го задржуваме правото да ги измениме, отстраниме или додадеме овие Услови и правила во секое време. Вашето користење на страницата или производите или обезбедувањето на лични податоци по било какви промени значи дека ги прифаќате ажурираните Услови и правила.
Вие разбирате и се согласувате дека Сервисот може да прекине или да ја промени веб-страницата во секое време, без претходна најава. Исто така, разбирате и се согласувате дека Сервисот може да прекине или да го ограничи користењето на оваа Мапа без било каква причина.

ВАШАТА СМЕТКА
Како дел од процесот неопходен за поставување сметка на страницата („Сметка“) и добивање пристап до одредени производи, од вас ќе се бара да го наведете целото име, адреса за е-пошта, лозинка и телефонски број („Кредити за регистрација“ ”). Мора да бидете сигурни дека Вашите квалификации за регистрација се точни, вистинити и ажурирани. Кога давате лажни податоци за регистрација, не се смета дека е склучен договор за јавна набавка.

Вие ќе бидете единствено одговорни за одржување на доверливоста на вашата e-mail адреса и лозинка и мора веднаш да не известите за каква било неовластена употреба на вашата сметка. Вие сте единствено одговорни за целата активност и користењето на вашата сметка.
Ние го задржуваме правото да ја раскинеме вашата сметка, по наше дискреционо право, во секое време без претходна најава.

КУПОВИ
Плаќање: За да ги купите нашите производи, ќе треба да извршите плаќање користејќи начин на плаќање што ви е достапен. Може да ве упатиме на веб-страниците на нашите доверливи даватели на услуги за плаќање. Можеби ќе треба да ги споделите со давателите на услуги за плаќање Вашите лични информации (како што се вашето име, адреса, идентитет), финансиски информации (на пр. Број на вашата кредитна картичка, банкарска сметка, итн.) И какви било други информации. Се согласувате дека сите информации што ги давате во врска со ваквата набавка ќе бидат точни, целосни и тековни.
Вие се согласувате да ги плаќате сите трошоци настанати со користење на вашата кредитна картичка, дебитна картичка или друг механизам за плаќање според цените што важат кога таквите трошоци се направени. Исто така, ќе плаќате било какви важечки даноци кои се однесуваат на сите купувања што ги правите.
Обнови: купување на нашите производи, добивате година на бесплатна поддршка и надградби.
Рефундирање: Ние ќе ви наплатат, ако нашиот производ не работи само. Во овој случај или ако мислите дека сте биле обвинети по грешка, треба да не контактирате во рок од 15 дена од таквото плаќање. Не се наплатуваат надоместоци за било какви давачки повеќе од 15 денови. Ние го задржуваме правото да го одбиеме барањето за наплата ако разумно веруваме дека сакате да ги натерате нашите производи лажно.

ОДГОВОРНОСТ
Поради бројот на извори од кои се добива содржината презентирана на сајтот, како и вродените опасности од електронската дистрибуција, може да има одложувања, пропусти или неточности во таквата содржина и на сајтот.
ЦЕЛАТА СОДРИНА И ПРОИЗВОДИ НА ОВАА ВЕБ -САЈТ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ БЕЗ КАКВА ГАРАНЦИЈА. СОПСТВЕНИЦИТЕ И ВРАБОТУВАЧИТЕ НА WEB-SITE FOREXFACTORY1.COM НЕ МОЕ И НЕ ГАРАНТИРААТ ТОЧНОСТА, СОПЛАТНОСТА, АКТУЕЛНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ ДОСТАПНИ преку веб-страницата, и сопственици на веб-страница на веб-страница WEIB
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ СОПСТВЕНИЦИ И ВРАБОТЕНИ НА ОВОЈ САЈТ ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН КОН ВАС ИЛИ ЗА КОЈА БИЛО ТРЕТА СТРАНА НА БИЛО КАКОВ ВИД НА ФИНАНСИСКИ ЗАГУБИ, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, КАКВИ БИЛО СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ПРОИЗВОДИ НА САЈТОТ.

ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЦА
Forexfactory1 ви дава неексклузивна, непренослива и ограничена лична лиценца за пристап и користење на сајтот ("Лиценца"). Оваа Лиценца е условена со целосната и постојана усогласеност со овие Услови и правила. Вие се согласувате да не препродавате Продукти купени на оваа страница на други, а не да копирате материјали кои се појавуваат на сајтот без претходна писмена согласност од сопствениците на оваа страница. Вие се согласувате да не користите никаква електронска комуникациска карактеристика на Услугите на сајтот за било каква намена која е незаконска, навредлива и наметлива за приватноста на друг, за малтретирање, за клевета. Вие се согласувате дека Signal2forex, по своја дискреција и со или без претходна најава, може да го прекине вашиот пристап до некоја или сите Услуги и производи и да ги отстраните сите информации или содржини.

ПРАВА НА КОМПАНИЈАТА
Forexfactory1 го задржува правото да ја суспендира работата на оваа веб-страница или било кој дел од неа во секое време и не може да ги разгледа барањата против Услугата во врска со тоа.

ЛИНКОВИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА
Оваа страница содржи хиперврски до веб -страници на трети страни. Ваквите хиперврски се дадени само за ваша референца и информации. Сопствениците на forexfactory1.com не се одговорни за содржината или работата на таквите веб -страници. Вие сте единствено одговорни за користење на која било содржина на која било друга веб -страница до која може да се поврзете од оваа страница.

ИНФОРМАЦИИ НА ПАЗАР
Forexfactory1.com може да ви стави на располагање финансиски информации што се генерирани внатрешно или добиени од партнери („Даватели на трети страни“). Ова вклучува податоци за финансискиот пазар, цитати, вести, графикони и податоци за мислења на аналитичари („Информации за пазарот“).

Информациите за пазарот дадени на страницата не се наменети за инвестициски совети. Ви го правиме достапно само како услуга за ваша погодност. Forexfactory1.com и неговите даватели на трети страни не гарантираат за точноста, навременоста, комплетноста или правилното распоредување на пазарните информации и не гарантираат никакви резултати од користењето.

УПОТРЕБА И ПРИСТАП НА ДРУГАТА
Вие ќе бидете одговорни за обезбедување и одржување на средствата со кои ќе пристапите на Сајтот, кои може да вклучуваат, но не се ограничени само на вашиот персонален компјутер или мобилен уред, хардвер за поврзување и телекомуникациски линии.

Вие гарантирате дека имате имплементирано соодветна заштита на вашиот компјутер и сите податоци за него. Вие ги преземате сите ризици поврзани со користењето и складирањето на информациите на вашиот компјутер или уред преку кој ќе добиете пристап до Сајтот (во понатамошниот текст "Компјутер").

Вие се согласувате дека услугата Forexfactory1 нема да биде одговорна за вас во случај на оштетување или уништување на вашите компјутерски системи, податоци или записи, или за одложувања, загуби или грешки што се резултат на неуспех или лошо раководење со компјутерска опрема или софтвер.

Вие на кој било начин, директно или индиректно, нема да го изложувате Forexfactory1.com на кој било компјутерски вирус или друг слично штетен материјал.

ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ

Вие разбирате дека техничките проблеми или други услови може да го одложат или спречат да пристапите до Сајтот.

Вие се согласувате да не ги сметате сопствениците на Forexfactory1.com за одговорни, за какви било технички проблеми, дефекти и дефекти на системот, дефекти во комуникациската линија, дефекти во опремата или софтверот и проблеми со пристапот до системот и други слични проблеми и дефекти на компјутерот.

Услугата Forexfactory1 не гарантира дека ќе имате пристап до страницата во кое било време и која било географска локација.

МАРШТАРИ И АВТОРСКИ ПРАВА
Сите производи, наслови, логоа и трговски марки во содржината на страницата се во сопственост на сопственици на страницата Forexfactory1.com и се заштитени со закони за авторски права и трговски марки.

Вие се согласувате да не ги бришете известувањата за авторски права од материјали што ги печатите или преземате од Сајтот. Вие се согласувате да не ги репродуцирате или дистрибуирате нашите производи или друг материјал заштитен со авторски права без претходно да добиете дозвола од сопствениците на услугата Forexfactory1.

ПРАВО
Вие се согласувате целосно да ги надоместите на сопствениците Forexfactory1.com сите побарувања, барања, штети, трошоци и трошоци, вклучувајќи ги и правните такси што можат да произлезат како резултат на секое прекршување на овие Услови и правила од ваша страна.

 

Последно изменето: 04 ноември 2022 година